Főoldal‎ > ‎

Házirend

 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK    

1.    A Sparta Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

2.    A Sparta Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

3.    A Sparta Fitness Központ területén TILOS:

  •   a dohányzás és az alkohol fogyasztása
  •   az olyan tevékenység, amely a Sparta Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  •   minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
  • a Sparta Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

4.    A Sparta Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

5.    A Sparta Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

6.    A Sparta Fitness nyitvatartási rendje:

Sporttér:
H-P: 06.00 – 22.00
Sz: 10:00- 18:00
V: 14:00 - 20:00

7.    A Sparta Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

8.    A Sparta Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
  • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

9.    Amennyiben a Sparta Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.   

    10. Üzemeltető a Sparta Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

11. A Sparta Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Sparta Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Sparta Fitness rendjére.

12. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

13. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

14. A Sparta Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

15. A talált tárgyakat minden vendég a Sparta Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

16. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

17. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

18. A Sparta Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

  • Mentők: (baleset esetén) 104
  • Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
  • Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
  • Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112

     19. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

     20. A Sparta Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

     21. A Sparta Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Sparta Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

     22. A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás vagy lopás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.

    


      SPECIÁLIS SZABÁLYOK

1.    A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

2.    A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

3.    Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.


      RECEPCIÓ

1.    A Sparta Fitness sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

2.    Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Sparta Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

3.    A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

4.    A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

5.    A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni, illetve a bárban vásárolt terméket a vásárlás idejében kell megfizetni.

6.    A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.


     ÖLTÖZŐ, SZAUNA ELŐTÉR ÉS SZAUNA

1.    Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

2.    A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

3.    A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.

4.    A szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

5.    A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha és fürdőlepedő) lehet igénybe venni.

6.    A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

7.    A szauna padokra papucsban tilos fellépni.

8.    Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

9.    Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).


     FITNESZ TEREM

1.    14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben, 18 éven aluliaknak szülei beleegyezési nyilatkozatot kötelesek kitölteni.

2.    A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

3.    Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

4.    A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

5.    Az egyes eszközök használata során törülköző használata javasolt.

6.    Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

7.    Minden szándékos, gondatlan károkozás felelősségre vonással jár.

      AEROBIK TEREM

1.    Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

2.    A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be

3.    A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Kezdés előtt a foglalás érvénytelen, ha nem jelenik meg a vendég.

4.    Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

5.    Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.Sparta Fitness 
üzemeltető